KÖVETELÉSKEZELÉS

Számos esetben előfordul, hogy egy szerződéses partnerünk nem teljesíti a megállapodás alapján számára előírt kötelezettségét. Abban az esetben, ha az erről szóló egyeztetések nem vezetnek eredményre, akkor számos lehetőség nyílik a követelés jogszabályi keretek között való érvényesítésére.

Sok esetben már egy megfelelően megfogalmazott ügyvédi felszólítás is elég lehet ahhoz, hogy az adós részéről megtörténjen a teljesítés.

Ha az adós a felszólításban meghatározott határidőn belül sem teljesít, akkor érdemes számításba venni az igényérvényesítés további hivatalos formáit.

A fizetési meghagyásos eljárás egy gyors és hatékony módja a pénzkövetelések érvényesítésének.

Bizonyos, jogszabály által előírt esetekben a bíróság előtti peres eljárás helyett kötelező a fizetési meghagyásos eljárás, mint igényérvényesítési mód választása. Az alábbi esetekben peres eljárás helyett fizetési meghagyásos eljárás lefolytatásának van helye:

 • a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg;
 • pénz fizetésére irányul és lejárt (az adós a fizetési határidőben azt részben vagy egészben nem fizette meg);
 • nem tartozik a jogszabály által kizárt esetek közé.

A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe tartozó nem peres eljárás, amelyre rövid határidők vonatkoznak. Az eljárás perré alakul és a bíróság előtt folytatódik, ha az adós határidőben ellentmondással él a szabályszerűen kézbesített fizetési meghagyás ellen.

Az adós határidőben benyújtott ellentmondása hiányában a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és az abban megjelölt követelésre végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás hasonló elven működik, azzal a különbséggel, hogy az Európai Unión belüli határokon átnyúló követelések érvényesítésére szolgál.

A követelések érvényesítésére természetesen lehetőség van bíróság előtt peres eljárás, illetve felszámolási eljárás megindításával is.

Ha a bíróság jogerős döntésével kötelezi az adóst a követelés megfizetésére, de ennek ő a döntésben meghatározott határidőben nem tesz eleget, akkor végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

Követeléskezelés

A követelések érvényesítése során természetesen minden esetben a felek közötti egyezség megkötése a kívánatos, de ennek hiányában és a követelés adatainak ismeretében javaslatot tudok tenni Önnek az üzleti szempontból leginkább célravezető igényérvényesítési mód kiválasztásához.

Miben tudok az Ön segítségére lenni követelésének érvényesítésében?

 • ügyvédi felszólító levél megszerkesztése;
 • belföldi és európai uniós fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése;
 • felszámolási eljárás kezdeményezése;
 • pert megelőző, peres és peren kívüli egyezségek megszerkesztése és véleményezése;
 • követelés érvényesítése peres és nem peres eljárások keretében;
 • végrehajtási eljárás kezdeményezése.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Párkai Dániel egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Elérhetőségek
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. földszint. 3/A
Megközelítés

Irodám az I. kerület szívében, a Vízivárosban található, így kiváló megközelíthetőséggel rendelkezik

 • tömegközlekedéssel: a Batthyány tértől 2 perc sétára, illetve a 19-es és 41-es villamosok Halász utcai megállójától 1 percre található az iroda;
 • gépjárművel: parkolás szempontjából szintén kedvező az iroda elhelyezkedése, hiszen a Bem rakparton, a Szilágyi Dezső téren, illetve a Fő utcában is könnyen található parkolóhely, ami azonban hétköznap 8:00 és 18:00 óra között díjköteles.

DR. PÁRKAI DÁNIEL 2020 | Minden jog fenntartva