CSŐD-, FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ÉS VÉGELSZÁMOLÁS

A felszámolási eljárás lefolytatására abban az esetben kerül sor, ha a nyilvántartó Törvényszék megállapítja egy társaság fizetésképtelenségét. Fontos tudni, hogy a fizetésképtelenség bíróság általi megállapításának nem képezi akadályát az a tény, hogy az adós társaság ténylegesen mekkora vagyonnal rendelkezik, így végső soron abban az esetben is elrendelhető a felszámolás, ha a társaság egyszerűen nem kívánja megfizetni a hitelező(k) irányában fennálló nem vitatott tartozását. A felszámolási eljárás zárulhat az adós társaság jogutód nélküli megszüntetésével, illetve az adós fizetési hajlandóságától függően zárulhat a hitelezőkkel kötött megegyezéssel.

Csődeljárás kezdeményezésére lehetőség van a fizetési haladék időtartama alatt, illetve a felszámolási eljárás során is. Amennyiben a csődeljárásban megegyezés születik, akkor a hitelezők hozzájuthatnak a követelésük összegéhez (a gyakorlatban annak meghatározott részéhez), az adós társaság pedig folytathatja működését.

A felszámolási eljáráshoz hasonlóan a végelszámolási eljárás is a társaság jogutód nélküli megszüntetésére irányul, de ebben az esetben a társaság nem fizetésképtelen. A végelszámolás során a társaság tagjai elhatározzák, hogy a jövőben nem kívánják folytatni a működést, ezért a társaság vagyonával jogszabály által rendezett eljárási keretek között elszámolnak.

Miben tudok az Ön segítségére lenni?
  • A hitelezői oldal képviseletében vállalom a felszámolási eljárás megindítását, illetve az eljárás jogerős lezárásáig a jogi képviselet ellátását;
  • Az adós képviseletében vállalom a felszámolási eljárásban a jogi képviselet ellátását egészen a felszámolás jogerős elrendeléséig;
  • Vállalom a végelszámoláshoz szükséges iratok megszerkesztését, ellenjegyzését és az illetékes Cégbíróság előtti eljárásban való jogi képviselet ellátását.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Párkai Dániel egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Elérhetőségek
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. földszint. 3/A
Megközelítés

Irodám az I. kerület szívében, a Vízivárosban található, így kiváló megközelíthetőséggel rendelkezik

  • tömegközlekedéssel: a Batthyány tértől 2 perc sétára, illetve a 19-es és 41-es villamosok Halász utcai megállójától 1 percre található az iroda;
  • gépjárművel: parkolás szempontjából szintén kedvező az iroda elhelyezkedése, hiszen a Bem rakparton, a Szilágyi Dezső téren, illetve a Fő utcában is könnyen található parkolóhely, ami azonban hétköznap 8:00 és 18:00 óra között díjköteles.

DR. PÁRKAI DÁNIEL 2020 | Minden jog fenntartva